Yogafundamentals!

Leave a Comment 3683 views

En enkel morgonrutin!

@yoganorthofsweden @createmultivarietewhealth @createsystematicessence

https://www.facebook.com/amazingprogress/

Oavsett vilken form av träning eller livsstil du gillar finns det några saker som du alltid gynnas av att föra in i din vardag. I den här bloggen har jag valt ut 5 grundläggande-fundamentals delar som varken kostar dig något eller tar speciellt mycket tid när du väl lagt in dom som en vana.

1. Andning, grunden för ditt välbefinnande.

Den yogiska andningen är i grunden en långsam djupandning, inandning från bäckenet upp till nyckelbenen och tvärtom när du andas ut. När du behärskar den långa djupa andningen finns det en massa fina andningstekniker att bygga vidare på, eldandning är tex. ett snabbt sätt att få tillgång till cirkulation. Andning med höger näsborre piggar upp och vänster lugnar ned.

Till vardags behöver vi först och främst tillgång till djupandningen, de flesta andas alldeles för ineffektivt högt upp i bröstet.

2. Kroppsställning, gå-sitt-ligg-spring med tryggaste cirkulationen.

Inom yogan finns vissa "lås" som hjälper oss att hålla cirkulationen och energin flödande mer enkelt. Rotlås innebär att du tar kontroll över hela din ryggrad, det är en muskelkontraktion längst ned i bålen, du drar ihop/upp anusmuskeln och urinvägstrakten tillsammans med naveln. Diafragmalåset ligger ovanför magen- under bröstkorgen. Nacklåset är särskilt viktigt i sittande ställningar, här strävar du efter att dra in hakan lite lätt för att få en så rät linje som möjligt med ryggen. Det underlättar ofta andningsförmågan.

Till vardags är ett lätt rotlås bra att ha koll på, det ger dina höfter och bäckenet balans.

3. Sinnet-Hjärnan-Mind, finaste funktionen får du med neutralitet.

Andningen styr i allra högsta grad dina sinnen, djupandningen är därför viktigast att ta till om du känner dig obalanserad. I yogan finns förenklat tre sinnen / mind; positivt, neutralt och negativt. Det neutrala sinnet balanserar information så vi kan styra oss själva mer odramatiskt. Vi känner, tänker och uppfattar allt, men vi reagerar inte i onödan inom oss. Medveten meditation är ett sätt att öka förmågan till neutralitet.

Till vardags hjälper ett neutralt sinne oss att inte tappa kraft och koncentration.

4. Fokus, hitta ditt sätt att stilla sinnet.

Under blundande yoga-meditationspass är generellt fokuspunkten strax ovanför näsroten, du tittar innåt uppåt. När du fokuserar blicken på denna plats aktiveras de nerver och muskler som har kontakt med hypofysen och körtelssystemet (hormoner) inne i hjärnan. Vi ges då större möjlighet att få mer avslappning och därmed fokus, vi blir inte så lättdistraherade helt enkelt.

Till vardags är det ett enkelt sätt att bara blunda en stund och fokusera inåt för att hålla fokus.

5. "Allt får finnas", acceptans.

Detta kan var vara en utmaning i vår kultur där vi är fostrade i att värdera och kategorisera. Grundtesen är ett förhållningssätt, snarare än nån form av regel. Acceptans för sig själv är prio 1, utan den är det svårt att veta vad man vill eller ej. När du accepterar dig själv sätter du även en "kärleksfull dimma av gräns" för både dig själv och andra.

Till vardags hjälper acceptans oss att göra bra val för oss själva och andra. Vi kan egentligen aldrig veta vad någon annan känner osv, vi kan bara veta vår egen upplevelse. 

Personligen försöker jag göra en liten runda i dessa områden varje dag, det behöver alltid tränas på.

In service,

undefined

How to make your first 10K online!

Leave a Comment