Fördel SHORTCUTS!

Leave a Comment 2573 views

Fördel SHORTCUTS!

Efter många fantastiska år med idrotten och företagande har året alltid delats in i försäsong, säsong, eftersäsong, faser, terminer osv. Trots en fundamental attityd till att ej gilla att planera allt för hårt så underkastar jag mig det så länge det finns en mening med det, det är både en styrka och sårbarhet.

Å ena sidan finns flexibiltitet i det förhållningssättet generellt, att ej ta ut så mycket i förväg och vara öppen för samarbete, den sårbara sidan är att jag ej låser fast mig i positioner, roller, status och lojaliteter som kan vara nödvändiga när det hettar till, det har jag lärt mig är mycket avgörande när det blir olika intressen som drivs i en organisation eller hos oss människor. Finns inte en systematik i hur vi agerar vid vissa givna, ofta stressade, situationer blir output minimal och här propagerar jag verkligen för NO-SHORTCUTS.

NO-SHORTCUTS som uttryck började jag använda mer frekvent som ledare och i rehabiliteringssammanhang när min roll gick från idrottspsykolog,organisatör, coach, tränare etc. till fysioterapeut med behandling som en av specialiteterna. När vi slarvar med vår hälsa av nån anledning kommer förr eller senare effekten av det mentalt, socialt och fysiskt. Inom elitidrotten blir detta oerhört tydligt på arenorna, förutsatt att man ej dopat sig naturligtvis.

Vår kroppsliga och mentala status syns så fantastiskt konkret när man använder den typen av "glasögon", vilket är ett måste tex. inom elitidrotten där jag befunnit mig i snart 20 år i nån ledarskapsroll. Företagande kräver också ofta snabba beslut, på stående fot och i farten, fel beslut slungas snabbt tillbaka och kräver omedelbar åtgärd, eller så blir det konsekvenser helt enkelt, åtminstone när man jobbar med människor. Långsiktigt är NO-SHORTCUTS oftast den hållbaraste linjen att följa.

Mina egna större SHORTCUTS har ofta handlat om att skapa nån form av frihetskänsla för att kunna leverera och njuta av det, få flow, och i det mönstret drivs jag mer av rädslan för inte kunna förverkliga flytet än av att hålla focus på att eftersträva förutsättningarna till situationer som enklare ger flow. Kraftigt förenklat så kan det ibland innebära en viss nonchalans till omgivningen, som inte alls är kreativ men känns rätt för mig. Mina egna SHORTCUTS har därför lärt mig oerhört mycket om både mig själv och andra, framför allt tvingat mig till eftertanke, tydlighet och dialog med andra.

Fördelarna med vårt mänskliga SHORTCUT-beteende är alltså att vi får lära oss både genvägar och senvägar, lite tradigt när gympaläraren står på stigen som kortar ned 5 km spåret, men vi lär oss både stigen och spåret....göra om...

Kör SHORTCUT´s på det som är mindre viktigt för dig, välj ut något som ligger dig varmt om hjärtat och NO-SHORTCUT´s!!!!!!

Du kan hitta metoder och tips på mina sidor https://www.facebook.com/amazingprogress/

In service,

Erika Strömsten

undefined

How to make your first 10K online!

Leave a Comment