Painkiller nr 1!

Leave a Comment 927 views

Painkiller nr 1!

https://www.facebook.com/amazingprogress/

De flesta av oss vet hur tärande smärta är, särskilt över tid, nedbrytningen av både ork och humör hänger ihop. Vi kan påverka det mesta på egen hand och ta lite stöd av olika behandlingar emellanåt, därför ger jag nedan en mycket grov och förenklad beskrivning av hur du kan förstå och ta hand om dina olika hinnors kvalitet.

Alla organ och strukturer omges samt knyts samman av olika membran, förenklat kallar jag det hinnor. Dom förmedlar och tar emot information kring ditt tillstånd. Vi kan alltså säga att dom har en gångjärnseffekt och funktion, som en katalysator för inre och yttre sensorer. Därför har dom också en avgörande betydelse för oss vid skador, sjukdomar och hälsotillstånd. I och med att dom har en överlagset snabb och effektiv kommunikation i jämförelse med tex själva muskelstrukturerna hinner vi knappt uppfatta att det är hinnorna som bestämmer hur vi ska känna och reagera, dessutom har vi ofta ett lokalt fokus kopplat till ett litet område som ger prioriterad smärta.

Till och från varje lokal smärta finns ett mästerverk av nätverk för att vi ska kunna ta hand om olika tillstånd, det jag vill trycka på är att dessa nätverk har större påverkan än din lokala upplevelse av smärtan. Naturligtvis ska lokal smärta lindras, men för att komma tillrätta med ett större sammanhang måste hinnorna av olika slag med in i den behandling eller förebyggande träning du väljer.

Det absolut skönaste är ju om vi kan förhindra att det blir olika former av inflammationer, cirkulationsstörningar och onödigt slitage innan det har spridit sig för mycket samt förhindrar läkning av utsatta områden. Preventiv och förebyggande träning är sällan populärt att lägga tid på innan vi får problem, dom flesta av oss blir vis av misstagen sas eller behöver i värsta fall sluta med aktiviteter som vi har som livsnerv.

Som den fantastiskt envisa och utforskande person jag är, har jag naturligtvis både tvingats till att revidera olika former av träning, livsstilar och hantering av skador samt sjukdomar. Lycklig som jag är över mina egenheter emellanåt, har detta lärt mig mycket om just smärta, både fysisk och mental.

Därför är jag idag än mer tacksam över att kunna träna, utbilda och behandla förebyggande, den kunskapen kommer naturligtvis från att ha lärt mig via en hiskeliga massa utbildningar i olika smärt- och sjukdomstillstånd samt behandlingsmetoder för dessa i kombination med egen och andras erfarenheter. Detta är ju ett förnämligt sätt att lära sig; teori, praktik och erfarenhet.

Ytterligare aspekter av att jag lärt mig hyfsat omfattande kring smärta är även allmän nyfikenhet men även primadonnafasoner, dvs jag gillar inte att ha ont och i det finns ett drag av krafitig perfektionism.

Som sagt det här är en grovblogg, ämnet ska återkomma rätt ofta har jag tänkt. Mitt förslag är att du börjar tänka på och ta hand om dina hinnor asap på det bästa sätt du kan. En del av mina behandlingsmetoder och förhållningssätt hittar du på min kreativa facebooksida  https://www.facebook.com/amazingprogress/ 

In service,

Erika

undefined

Free online business startup bundle

Leave a Comment