Världsmästare i idrott har en del gemensamt!

Leave a Comment 2485 views

Världsmästare i idrott har en del gemensamt!

https://www.facebook.com/amazingprogress/

Det är ofta mer intressant att se vad som förenar än skiljer oss åt, inom den professionella idrottsvärlden sker ju även detta i offentlighetens rum- att hela tiden jämföras i olika sammanhang osv., därför har jag i min roll som physiotherapist, coachsupport och sportpsychologist aldrig tidigare valt att bemöta eller skriva om mina erfarenheter i något mer öppet forum, nånstans behöver vi människor en liten del för oss själva har jag känt och naturligtvis skolats in i genom psykologrollen ffa. 

Med andra ord är det lite pirrigt att börja dela med mig av det jag sett under snart 20 år i mer formella aspekter/ledarskapsroller, även om jag inte delar namn och mästerskapsår.

Dessutom har jag sett mina yrkesroller som service, att finnas men ej synas utifrån att det ingår mer i den professionella idrottarens roll. Som ordförande i olika sammanhang har jag varit mer offentlig men kanske aldrig heller känt att det har varit bekvämt då jag även ser det som service till de som ska utföra jobbet på arenorna.

Förmånen med att finnas mer i det tysta är att man får mer tillförlitlig information och inblick-överblick i det som händer, hinner reflektera, utvärderar och följer upp enklare. Som med det mesta finns det ju annat som behöver stå tillbaka när man väljer en roll, att mixa en massa roller i en har aldrig funkat är min erfarenhet. http://digitalbloggers.com/communications/multivariate-mindset21-transformation-vitalitet-swedish

Jag har ju funnits med inom elitidrotten några år nu som sagt och haft äran att få följa med i både framgång och motgång tillsammans med professionella idrottare, några har nått ett specifikt mål med sin träning och livsstil, nämligen att vinna världsmästerskap, att få bli bäst i världen på något vid ett speciellt tillfälle...wow!

Än mer lärorikt har det varit att få finnas med när det absolut inte flyter på och en av de finaste komplimanger jag fått var just från en världsmästare i ett pressat läge "Erika, du håller när det smäller och verkligen gäller, när andra backar". Rent ytligt karriärsmässigt var det med stor sannolikhet ett väldigt dåligt val från min sida att stå kvar, men känslomässigt har jag alltid varit väldigt nöjd och stolt för den sidan av mina ageranden generellt. Jag har även avgått när jag ej känt att jag kunnat stå för den situation jag varit i.

Det jag sett som mönster hos de som mäktat med att genomföra den lite abnorma livsstil (under lång tid) som krävs för att vinna stora mästerskap, och som inte mäts eller testas i sk. vetenskapliga sammanhang med mina val av ord s.a.s är i grova drag följande;

- föredrar få och nära relationer i sin professionella sfär

- väljer medvetet contexts där det finns tydlighet och värme

- besitter hög inre känslomässig kapacitet

- har ett tyst, tydligt, kraftfullt och beslutsamt fokus i tävlingssammanhang, i kombination med ett avslappnat och spontant agerande utanför tävlingsarenor.

- god inlärningsförmåga generellt och specifikt extremt snabb avkodning, uppmärksamhet och minne.

- mycket humor, högt och lågt.

- transparent i frågor och ifrågasättningar, pang på.

- uppskattar tydlighet generellt.

- tar med både helhet och detaljer i sina analyser.

- generösa i sitt förhållningssätt till andra, även till "oss utan guldmedaljer".

- till viss del perfektionister, men det kräver en sådan träningsmängd hur som helst.

- kunniga och intresserad av utvärdering / utbildning av alla interventioner- fysiska, mentala, sammanhang, relationer, känslor, tankar, beteenden, återhämtning, rehab, ledarskap, förebyggande osv.

-har långsiktiga planeringar, sällan quickfixinställning, men beredd att maxa naturligtvis vid extrema tillfällen.

Självklart finns det mycket mer att skriva och diskutera om, det här är endast en liten del av ett mycket större sammanhang. Om du är mer konkret intresserad av metoder gå in på min kreativa sida https://www.facebook.com/amazingprogress/ 

In service,

Erika

undefined

Free online business startup bundle

Leave a Comment