Inventory Spectra och Zlatan!

Leave a Comment 1857 views

Tillit, transparens, acceptans, medvetenhet, massiv interaktion och tajming!

Alla som läst mina bloggar emellanåt vet ju att det bor en liten "sportfåne" i mig även om jag formellt lämnat en stor del av elitidrottens arena. Nu ska jag vara lite naivt ärlig med att Zlatan är en av mina darlingar inom lagidrott, ofta är han number 1 när jag plockar ihop min drömelva där jag spelar toppmittfältare själv.

Den del av Inventory Spectra som i mina perspektiv förhoppningsvis ska förknippas med Zlatan är mest av allt det massiva, hans odiskutabla tyngd och tajmingen i hur han använder detta. I mina ögon har han haft den förmågan hela sin karriär men den har förfinats till mästerverksnivå med åren. Humorn och distansen har ju kommit likväl som en bonus med denna förfining. Lite avsaknad av rädsla finns även i hans ageranden, såväl på som utanför planen, vilket jag älskar. Vi tar alla med oss olika sociala mönster från vår prägling, vissa är produktiva i vissa sammanhang andra inte, där kan Zlatan vara rätt övertydlig.

Inventory betyder i sin torra översättning förkortat "allt arbete inom produktionsprocess- allt arbete innan, under och efter färdigställandet av produkt", inom människobranschen är vi ibland lite avigt inställd med att reducera oss människor till produktionstermer, det kan dock vara en vägvisare att kunna dessa begrepp. I Inventory Spectra har vi självklart processtänket och ej det linjära.

Vi som är huvudaktörer i Inventory Spectra är båda specialiserade på olika fronter men överens om spelsystemet idag, det har tagit oss mer än ett år att både utbilda varandra i hur vi använder våra instrument och gå igenom hur vi ser på djupgående teorier, processer och kunskap. Dessutom har vi var för sig utforskat flera paradigm och perspektiv genom åren, mer eller mindre framgånsrikt. Båda är ständigt i egen eller andras processer, just nu har jag det mer vilsamt där medans partnern som behandlings- och utbildningschef är i högsäsong.

Transparens och tillit hör ofta ihop, personligen skullle jag aldrig tidigare i livet kunnat samarbeta på denna nivå utifrån dessa aspekter, vilka är en förutsättning för transformation-nyskapande. Jag kan aldrig tala för någon annan än mig själv, så därför drar jag inte in någon annan i just dessa aspekter. Transformation innebär att man skapar nytt och kan öppna upp för fundamental förändring, där det inte går att backa tillbaka till gamla mönster exempelvis, vilket vi eftersträvar med våra uppdragsgivare och klienter.

Transformationen i Inventory Spectra som hela tiden pågår utifrån våra olika specialområden är spännande, dessutom är jag utpräglat feminin i mitt genus och partnern maskulin, det borgar också för skillnader i förhållningssätt och erfarenheter. I detta har vi inte alltid varit och är inte i konsensus fullt ut vissa situationer, men tydligheten som båda besitter med minor konflikträdsla eller undvikande beteende gör att det inte blir ett problem, snarare en intressant match so to say. 

Slutligen, varför har Inventory Spectra skapats?

Jo, det finns en grundläggande drift i att utveckla nya vägar med så säkra instrument som möjligt. Spectra betyder genomlysning med frekvenser, precis som med en laser. Som människor har vi ju dessutom en mer omfattande förmåga än ljusstrålar-spectrum. Vi kan sorter, värdera, processa flera nivåer samtidigt och använda medveten erfarenhet tillsammans. Min största del är neuropsykologin och handledning inom detta generellt i Inventory Spectra, processansvaret hamnar ofta i denna del.

Det är andra genuina-meningsfulla projekt och processer igång, som vanligt faller flera saker på plats samtidigt i livet. Inventory Spectra `"hookar" upp med par andra av mina skötebarn likväl. Känns som en poäng med att det är så i livscykeln.

In service,

Erika

undefined 

How to make your first 10K online!

Leave a Comment