Psykologins gångjärn!

Leave a Comment 651 views

De tre primära kvaliteerna för Gunas!

Genom att utgå ifrån gångjärnsmodellen kan vi hoppa över skapelseprocessen och dess olika inriktningar. Vi utgår med andra ord mer utifrån det som kan förena än separera.

De tre primära kvaliteerna i gunas finns som grund för att skapa all väsentlig naturenergi, materia och medvetenhet. Inom psykologin kan det liknas vid metabolism-mikrobiologi, fysiska lagar och metakognition.

Samtliga tre delar är närvarnde hos allt men variaerar i dess relativa mängder. Om vi håller oss till det mänskliga perspektivet för enkelhetens skull och för att få med högre grad av medvetenhet, där vi alltså kan påverka, blir det lite mer begripligt inledningsvis.

De tre kvaliteerna/gunas är indelade men aldrig separerade i Tamas (materia), Rajas (aktivitet) och Sattva (varelse). Genom vår medvetenhet kan vi påverka dessa gunas genom interaktion, externa faktorer, livsstil och tankar.

Tamas kan förenklas till ett tillstånd som innefattar; mörker, tröghet, materialism, inaktivitet och för att att hitta den bästa delen behöver Tamas aktivitet för att nå stabiliteten som den kan ge oss.

Rajas kan förenklas till ett tillstånd av; energi, rörelse, förändring och handling. Rajas behöver balanseras upp med återhämtningsmekanismer för att komma till sin rätta.

Sattva är förenklat ett tillstånd av medvetenhet om att balans är nödvändigt för glädje, harmoni och intelligens. Det är inte ett intellektuellt tillstånd, snarare ett görandetillstånd. Mevetenhet står ju för att göra det som man vet.

Om vi överför dessa mer sinnliga-andliga kvaliteer på ayurvedans tre doshor Vata, Pitta och Kapha, de mer fysiska aspekterna av kroppen, blir det tydligt att samtliga gunas kan fungera både som drivkraft och broms. Här skulle neuropsykologin fokusera på hjärnans uppbyggnad, beteenden och försöka koppla in nervsystemet som en förbindelse till gas och broms.

Tittar vi utifrån chakrassystemets uppbyggnad (yoga) ser vi att det kopplas utifrån Gunas även för olika element- jord, vatten, eld, luft (eter). Tamas kan härledas till mer jord och vattenegenskaper, Rajas till eld och luft medans Sattva åstadkoms från hjärtats chakranivå och uppåt, samtidigt som det förenar alla chakran och står i ständig förbindelse med allt (shushumna)

Chakrasystemets motsvarighet kan ses som nervsystemets funktioner i kombination med alla dess funktioner, slår vi ihop centrala nervsystemet och hjärnan med metabolicsområden kan vi snudda vid varandra oavsett perspektiv. 

I nästa blogg binder jag gångjärnstänket till vårt nervsystems basics, vilka organ försöjs av vad i nervsystemet osv. Hjärnan finns naturligtvis med men här väntar jag in med den lite mer till vi kollar in våra Minds inom yogans filosofi och humanologi.

Genom att i ett senare skede även se utifrån ett multivariat statiskt perspektiv på vilka gångjärn som är mest effektivt för de flesta människor kan vi även lämna den många gånger begränsade synen kring orsak-verkan som vi haft historiskt. Idag utvecklas de kvantfysiska metoderna rekordsnabbt och ibland kan det kännas lite väl fantastiskt skräckförjusande....

In service,

Erika

undefined

Free online business startup bundle

Leave a Comment