Psykologins gångjärn!

Leave a Comment 787 views

Nu börjar det läckraste...våra möjligheter...!

Ordet psykologi härstammar från grekiska psyche- själ, sinne och logos- logik. Till en början var psykologi (Sokrates) en gren av filosofin där man utforskade människorna och deras frågor kring liv, död, ont och gott. Både Platon och Aristoteles diskuterade kring själ och kropp, den ena band själen närmare kroppen och den andre separerade dessa mer.

Under 1800-talet delades psykologin in i mer behavioristiska-fysiska spår samt evolutionistiska teorier och det psykoanalytiska förhållningssättet präglades av det mänskliga medvetendet och inre drifter. I samma era växte humanistisk psykologi fram med fler aspekter än sinnen via bla Maslow med behovstrappan. I mitten på 1900-talet kom de kognitiva inriktningarna med mer fokus på hjärnans funktioner.

I detta med att öst möter väst har jag valt att begränsa ämnet till just den mer kognitiva delen-sinnen med klassisk labbmedicin på ena sidan och sociokulturella aspekter på den andra, huvudsakligen för att möjliggöra ett möte i de olika perspektiven.

DNA för hjänan och nervsystemet får alltså betraktas som den västerländska motsvarigheten till jing-själs-shen i kinesisk medicin och chitta-gunas i den humanologiska yogan. Även om en del skulle ropa högt åt denna förenkling samt reducering så är det den som möjliggör ett möte och gångjärn mellan olika perspektiv.

Vi kommer ha alldeles tillräckligt med begrepp att koppla ihop i det som kommer i vår värld som är mer förankrad i det kroppsliga och mer synliga kring våra Minds dvs olika strukturer och nivåer för våra sinnen.

Nästa steg blir att utforska mer ingående hur de olika inriktningarna inom perspektiven ser på vår psykofysiologiska framväxt i de sammanhang vi präglas i. Vilka sinnen-minds skapar och skapas?

In service,

Erika

undefined

Free online business startup bundle

Leave a Comment