Social hållbarhet!

Leave a Comment 2561 views

Social hållbarhet!

- plattformar med kommunikation, att mötas!

https://www.facebook.com/mediyogaerikastromsten/

Vi är alltid beroende av sammanhang, vi behöver få vara en del av något och kunna kommunicera, mötas. Idag har vi fantastisk möjligheter att välja det som passar vår livsstil, den digitala åldern har ju öppnat upp för att kunna skräddarsy vår egen interaktionsmodell just i vårt social liv.

I Social hållbarhet framhålls speciellt att kommunicera med förtroende, uppmuntran, engagemang och samarbete. Det gäller såväl i privata som offentliga sammanhang, det är verkligen en särskild förmåga brukar jag tänka, balansen i att vara tydlig och problemlösare, likväl som skicklig i att framföra ifrågasättningar och konstruktiv "kritik".

För att överhuvudtaget lyckas med detta behöver vi mötesplatser, annars är det ju omöjligt att kommunicera med någon annan än sig själv (vilket också behövs i reflektionen). Vi behöver öva oss i att kommunicera, olika sammanhang och former kräver att vi kan "regler och teknik" som ingår i hur vi samarbetar och uttrycker oss.

Den digitala världen har en mängd olika begrepp som sammanför människor och skapar plattformar för interaktiva syften som mynnar ut i nya.

IRL- in real life- att mötas på en fysisk plats öga mot öga har lite andra aspekter som vi kommunicerar med som tex. kroppsbeteenden, lukter, kroppskontakt och själva miljön för mötet.

Kombinationerna i detta kan se hur varierade ut som helst idag, inlärningsstilar och vad vi gillar kan följa de syften vi är i behov av för tillfället.

Poängen tror jag finns i att vi hittar sammanhang som både kort- och långsiktigt ger oss välbefinnande, kärlek och hälsa.

In service,

Erika

undefined

How to make your first 10K online!

Leave a Comment