Otydlighet är livsfarligt!

Leave a Comment 1340 views

Kvinnors otydlighet är mer ansvarslöst än någonsin....

Män är också otydliga, däremot ger det inte samma konsekvenser strukturellt och i grupp, män har redan koderna med sig sedan långt tillbaka vad som gäller i flock. Kvinnor kan bara koderna än så länge för hur man ska spela med i ett manligt spel, ofta i ytterkant, på bänken, kanske bättre än inget.......females i centrum riskerar så enormt mycket både på vägen dit, under tiden och inte minst senare.

Jag ser helst inga motsättningar mellan könen, vi har alldeles för mycket som förenar oss mest av allt, däremot är faktum att våra skillnader snart inte kompletterar varandra, kvinnligheten är mer än någonsin hotad, vilket är en katastrof för vår gemensamma utveckling på jorden. Kvinnlighet är hälften av det som finns, alltid, vi kan aldrig bortse från det, de flesta män är också medvetna om det. Tyvärr är de medvetna männen ofta tyst i sin kunskap, i deras värld är det självklart att kvinnlighet är lika mycket värt som manlighet.

Därför får ju de skeva delarna i både manligt och kvinnligt stora ytor att spela på, även om det inte på något sätt representerar gemenemans uppfattning sas. Precis som i idrott och arbetsmiljöer, vad händer om det skeva får mest utrymme? Ja, till sist blir det normen, trots att få känner igen sig i den och skapar osäkerhet med tex mobbing som konsekvens, vi har mer av den varan än någonsin.... Djungelns lag börjar gälla och den galnaste vinner, den utan mänskligt ansvar, medvetenhetoch omtanke.

Om kloka tysta män talade ur skägget lite mer och fler kvinnor ökade sin förmåga att se sin kraft utan att spela ut andra kvinnor skulle världen transformeras rätt snabbt till något mycket finare för alla.

Vanligtvis har jag sällan detaljsinne eller eftertänksamhet i mina bloggbilder, men denna gång symboliserar nummer 2 på min rygg att det är just vad jag är, helheten är nummer 1.

In service,

Erika

undefined

How to make your first 10K online!

Leave a Comment